Home » , , , , » Máy chủ dự phòng nâng cao độ tin cậy

Máy chủ dự phòng nâng cao độ tin cậy

Nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy tính bằng giải pháp dùng máy chủ dự phòng 

1) Tổng Quan: 

       Trong thời đại bùng nổ thông tin và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc trang bị một hệ thống mạng máy tính tin cậy, có tính chịu lỗi và sẳn sàng cao đã dành được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp. Hầu hết thông tin cần thiết cho công việc hàng ngày đều được truy xuất từ hệ thống máy tính nên yêu cầu hạn chế tối đa thời gian dừng hệ thống là một yêu cầu cấp thiết. Ngoài ra, hệ thống mạng máy tính của hầu hết các đơn vị đều theo mô hình Client-Server do đó toàn bộ thông tin đều được lưu trữ trên các máy chủ. Điều này có nghĩa là nếu có hỏng hóc với máy chủ và việc dừng server để sửa chữa là bắt buộc thì toàn bộ việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm vào đó, các doanh nghiệp cũng cần một giải pháp sao cho việc dừng máy chủ cho các họat động bảo dưỡng định kỳ không gây ảnh hưởng đến việc truy xuất thông tin từ hệ thống máy tính.
Nhiều giải pháp đã được phát triển nhằm tăng khả năng chịu lỗi, tính sẳn sàng và độ tin cậy của hệ thống máy tính. Một số giải pháp đòi hỏi phần cứng, hệ điều hành và cả các ứng dụng chuyên dụng dành riêng và đắt tiền. Ngoài ra, việc tích hợp các phần cứng và phần mềm này vào hệ thống hiện hữu thường đòi hỏi phải cài đặt, cấu hình lại toàn bộ hệ thống. Tài liệu này chỉ đề cập đến giải pháp có dùng thêm  máy chủ dự phòng và phần mềm chuyên dụng Legato CoStandbyServer-Aadvanced (CSBS-AA). Trên thực tế, đây là giải pháp được chấp nhận bởi tính hiệu quả, kinh tế và khả năng tự động hóa cao

2) Giải pháp cho mạng dùng hệ điều hành Microsoft Windows

            CSBS-AA được phát triễn để chạy trên nền hệ điều hành của Microsoft, hổ trợ và cung cấp khả năng chịu lỗi, tính sẳn sàn và độ tin cậy cho cả hệ điều hành và các ứng dụng phổ biến như MS SQL 2000, MS Exchange 5.5, MS Exchange 2000, Windows print and file service, và MS IIS.
+   Mô tả hệ thống: Hệ thống được thiết kế để tự động thay thế các máy chủ cần được bảo vệ (gọi là Primary server) bởi  một máy chủ dự phòng (gọi là Standby server).
- Hệ thống bao gồm bốn thành phần cơ bản


 • Primary Server là máy chủ chính của hệ thống mạng máy tính.
 • Dedicated Link: Hệ thống kết nối dành riêng dùng để kết nối các Primary  Server và Standby                                        Server.
 • Standby Server: máy chủ dự phòng
 • Phần mềm CSBS-AA
Tùy theo yêu cầu, CSBS-AA có thể được cấu hình theo hai chế độ:

 • Active-Passive: Máy chủ dự phòng là dành riêng và không chạy các ứng dụng khác. Máy chủ dự phòng thực hiện việc sao lưu dữ liệu bao gồm cả hệ điều hành và tất cả dữ liệu khác từ các máy chủ Primary theo thời gian thực và tự động thay thế máy chủ Primary khi phát hiện các hỏng hóc xảy ra trên các máy chủ này. Việc thay thế này là trong suốt đối với người sử dụng. Các máy trạm vẫn họat động bình thường như chưa từng có sự cố xảy ra trên máy chủ chính, cũng như khi máy chủ Primary trở lại họat động bình thường sau khi đã được sửa chữa.

 • Active-Active: Mỗi máy chủ có thể chạy các ứng dụng khác nhau trong khi đóng vai trò là máy chủ dự phòng cho máy kia. Khi máy chủ dự phòng thay thế vai trò của một máy chủ chính nào đó, nó vẫn tiếp tục duy trì việc cung cấp các dịch vụ khác cho hệ thống.
 • Tương thích với Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, or Windows 2003
- Hổ trợ các máy chủ SMP (đa bộ xử lý)
- Hổ trợ việc dùng công nghệ kết nối mạng chuẩn của Windows để thiết lập kết nối Dedicated Link giữa các server cho mục đích đồng bộ dữ liệu. Việc sử dụng kết nối dành riêng, tách biệt khỏi kết nối của hệ thống mạng giúp giãm thiểu tình trạng nghẽn mạch và làm tăng hiệu quả quá trình đồng bộ hóa dữ liệu
 • Dedicated Link hổ trợ các chuẩn kết nối mạng phổ biến: IP và IPX, 10BaseT, 100BaseT, FDDI...
 • Dedicated Link có thể thiết lập giữa các máy chủ trong liên mạng WAN

  a. Yêu cầu nâng cấp:

 
Phần cứng:
      Yêu cầu tối thiểu áp dụng cho cả máy chủ Primary và Standby:
- Processor: CPU Intel Pentium 133MHz
- RAM: 256MB và RAM của máy chủ Standby ít nhất bằng với RAM trên máy chủ Primary.
- 02 Card mạng (Network adapter) trên mỗi máy chủ: hệ thống chấp nhận tất cả các card mạng tương thích Windows. Một card mạng cho kết nối dành riêng (Dedicated link) và một card mạng cho kết nối vào mạng nội bộ
- Dedicated Link: kết nối dành riêng giữa máy chủ Standby và Primary nếu được áp dụng, có cùng yêu cầu kỹ thuật như với kết nối của hệ thống mạng.

b. Phần mềm:

- MS Windows 2000, windows 2003 với license hợp lệ cho mỗi máy chủ
- CSBS-AA trên mỗi máy chủ

c. Ưu điểm của hệ thống CSBS-AA:

- Duy trì và bảo vệ dữ liệu của hệ thống mạng theo thời gian thực khỏi các sự cố xảy ra trên các máy chủ Primary. Máy chủ dự phòng cũng có thể thay thế các máy chủ chính cho các họat động bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
- Ngoài việc họat động như một máy chủ dự phòng, máy chủ Standby  còn có thể họat động như một máy chủ bình thường khác. Có nghĩa là máy chủ Standby có thể dùng như một máy chủ sao lưu dự phòng, fax, in ấn, internet hoặc như một máy chủ CD-ROM trong hệ thống mạng hiện hữu. Điều này giúp tăng tính khả dụng của máy chủ sao lưu dự phòng và làm giảm gánh nặng phục vụ trên các máy chủ Primary khác.
- Không đòi hỏi các máy chủ có cấu hình đồng nhất và không đòi hỏi trang bị các bộ đĩa ngoài đắt tiền như các giải pháp khác.
- Việc sử dụng Dedicated Link để thiết lập kết nối giữa các máy chủ Primary và Standby, tách biệt khỏi kết nối của hệ thống mạng giúp giãm thiểu tình trạng nghẽn mạch và làm tăng hiệu quả quá trình đồng bộ hóa dữ liệu. Ngoài ra, việc hổ trợ các chuẩn kết nối mạng phổ biến như 10BaseT, 100BaseT, FDDI… cho kết nối Dedicated Link làm tăng khả năng tương thích và làm giảm chi phí đầu tư của hệ thống.
- Giúp giảm gánh nặng và áp lực lên người quản trị mạng.
- Giảm thiểu tối đa thời gian chết và do đó làm tăng tính tin cậy và khả dụng của hệ thống.

d. Các ứng dụng mạng được hổ trợ:

Các tiến trình (processes) và dịch vụ (services) liên kết với các ứng dụng như MS SQL 2000, MS Exchange 5.5, MS Exchange 2000, Windows print and file service, và MS IIS có thể được cấu hình để theo dõi và bảo vệ
 • Đối với MS SQL 2000, CSBS-AA có thể được cấu hình để theo dõi và bảo vệ các tiến trình sau:
·         MSSQLServices
·         SQLServerAgent
·         SQLServer Services
·         Microsoft Distributed Transaction Coordinator
·         Microsoft Search Functions
- Trong chế độ Active-Passive, SQL server chạy trên máy chủ primary và một thể hiện (instance) khác, chỉ họat động khi có sự cố, trên máy chủ standby. Nói cách khác, máy chủ standby có SQL Server được cài đặt nhưng không chạy trừ phi có sự cố được phát hiện trên máy chủ primary. Trong chế độ này, cả hai máy chủ dùng cùng một cơ sở dữ liệu maste.mdf và một bộ các cơ sở dữ liệu của các user khác
- Trong chế độ Active-Active, SQL server chạy nhiều thể hiện đồng thời trên cả hai máy chủ.
 • Đối với MS Exchange 5.5
  • Exchange 5.5 Server
  • MS Exchange Information StoreMSExchangeSystem Attendant
  • MSExchange Directory Service
  • MSExchange Message Transfer Agent
  • MSExchange Internet Mail Service
  • Đối với MS Exchange 2000
 • Exchange 2000 Server
  • MSExchangeInformation Store
  • MSExchangeSystem Attendant
  • MSExchangeMessage Transport Agent
  • MSExchangeManagement Service
  • MSExchange Internet Mail Access Protocol version 4
  • MSExchangePost Office Protocol version 3
3) Kết luận:
Cuối cùng, chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua các vấn đề được phân tích và đề cập tới ở trên, giải pháp dùng máy chủ dự phòng đã chọn là hiệu quả và thích hợp nhất với yêu cầu nâng cao độ tin cậy và khả năng chịu lỗi của hệ thống mạng máy tính. Để tìm hiểu chi tiết thêm về các thiết bị và các phần mềm cần thiết cho giải pháp đã được đề cập tới ở trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 

0 nhận xét:

Hotline : 0982 69 52 57

Phòng kinh doanh

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7

  * Mr:Quân

  * Holine: 0982.69.52.57

 • Phòng kĩ thuật

 • Mr:Khoa

  * Hotline: 0975 764 428

 • Bài viết được xem nhiều

  Video