Home » » Giải pháp sao lưu dự phòng khôi phục dữ liệu

Giải pháp sao lưu dự phòng khôi phục dữ liệu

Giải pháp 
Dịch vụ : Thuê máy chủ ,Thuê chỗ đặt máy chủ ( idconline.vn )
Sao lưu và khôi phục dữ liệu trở thành thách thức chính của mọi tổ chức. Bộ phận IT đang phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể đáp ứng được thời gian sao lưu và khôi phục dữ liệu. Khi dữ liệu ngày càng lớn trong khi đó ngân sách lại bắt đầu bị thu hẹp. Sao lưu và khôi phục dữ liệu là mối quan tâm cụ thể của người quản trị IT, họ cần quản lý dữ liệu sẽ ngày một lớn và phức tạp trong khi bị cắt giảm chi phí nhưng phải đảm bảo khả năng đáp ứng được các dịch vụ ngày càng tăng của doanh nghiệp.
Mô hình của giải pháp

Nhiều tổ chức đã nhận thức đơn giản, không đầu tư, trang bị để phù hợp với những thách thức trong việc sao lưu và khôi phục dữ liệu bởi vì cơ sở hạ tầng của họ đã lỗi thời. Hệ thống và mạng IT không phù hợp số lượng các ứng dụng quan trọng ngày càng tăng trong khi thời gian ngừng hệ thống (downtime) thì càng giảm. Hoặc là họ đối phó một cách chắp vá, khắc phục bằng cách cần gì thì làm nấy cho một ứng dụng cụ thể nào đó.

Giải pháp kỹ thuật
Với kinh nghiệm thiết kế và triển khai những hệ thống hạ tầng CNTT lớn, Gensys tin tưởng luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp sao lưu và dự phòng dữ liệu phù hợp với chi phí tiết kiệm nhất.
Bằng kinh nghiệm và nhân lực của mình, Gensys xây dựng giải pháp sao lưu dữ liệu với nhiều mức an toàn khác nhau như: sao lưu dự phòng ra đĩa cứng, đĩa quang, sao lưu dữ liệu ra băng từ (tape), sao lưu dữ liệu ra nhiều đích phức hợp (D2D2T)... Tất cả các giải pháp này đều được thực hiện tự động theo lịch (Schedule) định sẵn của người quản trị hệ thống, giảm thiểu sai sót/nhầm lẫn do thực hiện bằng tay.
Mô hình của giải pháp

0 nhận xét:

Hotline : 0982 69 52 57

Phòng kinh doanh

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7

  * Mr:Quân

  * Holine: 0982.69.52.57

 • Phòng kĩ thuật

 • Mr:Khoa

  * Hotline: 0975 764 428

 • Bài viết được xem nhiều

  Video