Home » » Thuê máy chủ bảng giá

Thuê máy chủ bảng giá


Thuê máy chủ Cao cấp (Advanced Dedicated Server)
Print

Server Advanced 1

6.000.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
4 GB
146GB SAS 10K
200Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 5.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 5.000.000/tháng

Server Advanced 2

7.200.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
8 GB
2x146GB SAS 10K
200Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 6.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 6.000.000/tháng

Server Advanced 3

9.000.000 VNĐ

Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
16 GB
2x300GB SAS 15K
200Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 8.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 8.000.000/tháng

Server Advanced 4

10.500.000 VNĐ

 Server Intel 8 core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
32 GB
500GB SAS 10K
200Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 9.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 9.000.000/tháng

Server Advanced 5

11.500.000 VNĐ

-Server Intel 8 core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
32 GB
2x500GB SAS 10K
200Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 10.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 10.000.000/tháng

Server Advanced 6

15.000.000 VNĐ

-Server Intel 8 core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
32 GB
2x500GB SAS 15K
200Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 13.900.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 13.000.000/tháng

Thuê máy chủ Thương hiệu cao cấp (Platinum Dedicated Server)Print

Server DELL R210

3.500.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
2 GB
250GB SATA 7200"
100Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 3.200.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 3.000.000/tháng

Server DELL R410

4.200.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5645 2.4GHz
4 GB
2x250GB Raid1
100Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 3.800.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 3.200.000/tháng

Server DELL R610

7.200.000 VNĐ

Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
8 GB
2x500GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 6.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 6.000.000/tháng

Server IBM X3250 M4

3.800.000 VNĐ

 Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
4 GB
2x250GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 3.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 3.000.000/tháng

Server IBM X3550 M4

5.900.000 VNĐ

Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5-2609 2.4GHz
4 GB
2x250GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 5.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 5.000.000/tháng

Server IBM X3650 M4

7.200.000 VNĐ

Server Intel Six core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5-2620 2.0GHz
4 GB
2x250GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 6.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 6.000.000/tháng
Thuê máy chủ giá rẻ (Basic Dedicated Server)Print

Server Basic 1

2.000.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1220 3.0GHz
2 GB
250GB SATA 7200"
100Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 1.900.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 1.800.000/tháng

Server Basic 2

2.700.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
4 GB
2x250GB Raid1
100Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 2.500.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 2.200.000/tháng

Server Basic 3

3.100.000 VNĐ

-Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
8 GB
2x500GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 2.900.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 2.500.000/tháng

Server Basic 4

3.900.000 VNĐ

Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5606 2.13GHz
4 GB
2x500GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 3.700.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 3.300.000/tháng


Server Basic 5

4.500.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5606 2.13GHz
8 GB
2x500GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 4.200.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 3.900.000/tháng

Server Basic 6

5.200.000 VNĐ

Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5606 2.13GHz
16 GB
2x1TB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 12 tháng, giá: 4.900.000/tháng
 Thanh toán 24 tháng, giá: 4.500.000/thángThuê máy chủ ảo (VPS Server)Print

VPS Server 1

450.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
1 GB
30GB SATA 7200"
10Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 24 tháng, giá: 400.000/tháng
 Thanh toán 36 tháng, giá: 350.000/thángVPS Server 2

700.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
2 GB
60GB Raid1
10Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 24 tháng, giá: 550.000/tháng
 Thanh toán 36 tháng, giá: 500.000/tháng


VPS Server 3

1.200.000 VNĐ

- Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E3-1230 3.2GHz
4 GB
100GB   Raid1
100Mbps
01 IP/máy
 Thanh toán 24 tháng, giá: 400.000/tháng
 Thanh toán 36 tháng, giá: 350.000/thángVPS Server 4

1.600.000 VNĐ

Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5606 2.13GHz
4 GB
200GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 24 tháng, giá: 1.300.000/tháng
 Thanh toán 36 tháng, giá: 1.000.000/tháng


VPS Server 5

2.300.000 VNĐ

 Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5606 2.13GHz
6 GB
300GB Raid1
100Mbps 
01 IP/máy
 Thanh toán 24 tháng, giá: 2.000.000/tháng
 Thanh toán 36 tháng, giá: 1.600.000/thángChúng tôi hỗ trợ cài đặt các phần mềm cơ bản khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại IDC Online và tư vấn 24x7x365 cho tất cả các vướng mắc của khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng
với tiêu chủ nhằm đưa idc online chở thành nhà phân phối về dịc vụ server được nhiều người biết đến tạo liền
tin để khách hàng sử dụng dịch vụ của IDC .
Liên hệ trực tiếp 24/7
sdt : 0982695257  - Mr Quân
Web của công ty :
idconline.com.vn

VPS Server 6

2.800.000 VNĐ

 Server Intel Quad core
- RAM DDR3 EEC 1333
- HDD SATA 3.5" 7200prm 
- Băng thông Internet
- IP tĩnh
E5620 2.4GHz
8 GB
500B Raid1
1Gbps
01 IP/máy
 Thanh toán 24 tháng, giá: 2.500.000/tháng
 Thanh toán 36 tháng, giá: 2.200.000/tháng

0 nhận xét:

Hotline : 0982 69 52 57

Phòng kinh doanh

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7

  * Mr:Quân

  * Holine: 0982.69.52.57

 • Phòng kĩ thuật

 • Mr:Khoa

  * Hotline: 0975 764 428

 • Bài viết được xem nhiều

  Video