Home » , » Máy chủ ảo và những ưu điểm

Máy chủ ảo và những ưu điểm

Máy chủ ảo và ưu điểm 

Máy chủ ảo VPS (Virtual Private Server: VPS) là một phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo trên máy chủ vật lý, mỗi máy chủ có khả năng riêng của mình chạy trên máy tính dành riêng. máy chủ ảo riêng có thể chạy tất cả hệ điều hành, và hoàn toàn độc lập với nhau nên chúng có rất nhiều ưu điểm.


Ưu điểm Máy chủ ảo VPS:
a. VPS tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ ban đầu.
b. VPS hoạt động như một máy chủ riêng.
c. Dùng VPS có thể cài đặt các ứng dụng khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.
d. Bảo trì sửa chữa nâng cấp nhanh chóng và dễ dàng.
e. Dễ dàng nâng cấp VPS , tài nguyên RAM, HDD, Băng thông khi cần thiết.
f.Có thể cài lại hệ điều hành từ 5-10 phút với  VPS .
g. Không gây lãng phí tài nguyên.

0 nhận xét:

Hotline : 0982 69 52 57

Phòng kinh doanh

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7

  * Mr:Quân

  * Holine: 0982.69.52.57

 • Phòng kĩ thuật

 • Mr:Khoa

  * Hotline: 0975 764 428

 • Bài viết được xem nhiều

  Video