Home » » Di chuyển hòm thư giữa các máy chủ IMAP với IMAPcopy

Di chuyển hòm thư giữa các máy chủ IMAP với IMAPcopy

 “IMAPCopy” cho phép người dùng copy một cách đệ quy tất cả các tin nhắn email và thư mục từ tài khoản IMAP khác.
IMAPCopy
I. Một số chú ý khi sử dụng chương trình:
-IMAPcopy chỉ có chức năng copy, không xóa mail ở hòm thư nguồn.
Để sử dụng chương trình, người dùng phải kích hoạt giao thức IMAP ở cả hai hòm thư nguồn và và hòm thư đích.
-Chỉ có thể copy các mail trong INBOX, không copy trong SENTDELETEDTRASH… Nếu các người dùng sử dụng chương trình mail client (MS Outlook, Mozilla Thunderbird,…) để giao dịch mail thì khi copy mail qua hòm thư mới, mail client sẽ phải download lại toàn bộ mail.
-Trong bài minh họa sau IDC sử dụng hai máy chủ Debian hoặc Ubuntu. Với các distribution khác thì quy trình cũng tương tự, chỉ khác ở phần set up Java bởi IMAPcopy sẽ có sự khác nhau.
Server nguồn: server1.example.com.
Server đích: 
server2.example.com.
Mục đích của các bạn sẽ là di chuyển hòm thư sales@example.com (username: sales@example.com, password: secret) trên Server1.example.com đến hòm thư sales@example.com trênserver2.example.com (username và password cũng giống như trên server1.example.com).
Thêm vào đó, người dùng Ubuntu cần chú ý rằng cần chạy toàn bộ lệnh sau với quyền root, vì vậy hoặc là người dùng thêm chuỗi sudo vào sau mỗi dòng lệnh hoặc trở thành root bằng lệnh: sudo su
Chuẩn bị
Chuẩn bị trước khi bắt đầu, các bạn hãy kiểm tra cả hai hòm thư xem có những gì trong đó (người dùng có thể làm điều này bằng một dịch vụ email client bất kỳ như Outlook, Thunderbird hay web mail như SquirrelMail mà IDC sử dụng dưới đây).
Thêm vào đó, người dùng Ubuntu cần chú ý rằng cần chạy toàn bộ lệnh sau với quyền root, vì vậy hoặc là người dùng thêm chuỗi sudo vào sau mỗi dòng lệnh hoặc trở thành root bằng lệnh: sudo su
Chuẩn bị
Chuẩn bị trước khi bắt đầu, các bạn hãy kiểm tra cả hai hòm thư xem có những gì trong đó (người dùng có thể làm điều này bằng một dịch vụ email client bất kỳ như Outlook, Thunderbird hay web mail như SquirrelMail mà IDC sử dụng dưới đây).
Sau khi thực hiện như hướng dẫn sau, ba tin nhắn trong server1.example.com sẽ xuất hiện trongserver2.example.com.


Server IMAP
II. Set up IMAPcopy
Việc set up IMAPcopy trên server1.example.com hay server2.example.com đều không quan trọng, thậm chí người dùng có thể cài nó lên một máy thứ 3 mà không có rắc rối nào.
Tuy nhiên set up Java là cần thiết với IMAPcopy, vì vậy các bạn sẽ set up gói openjdk-6-jre. Thêm vào đó, hãy chắc chắn rằng unzip được set up để có thể giải nén gói IMAPcopy.
apt-get install openjdk-6-jre unzip
Tiếp theo tải về và set up IMAPcopy trong đường dẫn /usr/local/imapcopy/ như dưới đây:
cd /usr/local/
mkdir imapcopy
cd imapcopy
wget http://imapcopy.googlecode.com/files/imapCopy0.3.1.zip
unzip imapCopy0.3.1.zip
Thực thi script /usr/local/imapcopy/imapCopy.sh:
chmod +x /usr/local/imapcopy/imapCopy.sh

III. Tiến hành di chuyển hòm thư
Sau khi set up thành công người dùng bắt đầu sử dụng IMAPcopy như sau:
/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh protocol://user[:password]@server[:port] protocol://user[:password]@server[:port]
Giao thức này có thể dùng IMAP hoặc IMAPS. Nếu tên người dùng là địa chỉ email cần chú ý thay thế @ bằng%40. Cuối cùng dòng lệnh để copy các tin nhắn email từ sales@example.com trên server1.example.com đếnsales@example.com trên server2.example.com sẽ là:
/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://sales%40example.com:secret@server1.example.com imap://sales%40example.com:secret@server2.example.com

Chúc các bạn thành công!

Dịch vụ chính tạu IDC
Dịch vụ : Cho thuê máy chủ 
Dịch vụ : Cho thuê server

0 nhận xét:

Hotline : 0982 69 52 57

Phòng kinh doanh

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7

  * Mr:Quân

  * Holine: 0982.69.52.57

 • Phòng kĩ thuật

 • Mr:Khoa

  * Hotline: 0975 764 428

 • Bài viết được xem nhiều

  Video